Flisegang mellem klubhus og multiplads i Visby

30. marts 2024
Ansøger: Visby Lokalråd og Visby Idrætsforening
Sidste år etablerede vi "æ multiplads", som er et fantastisk sted til idræt, leg og sociale aktiviteter. En af grundtankerne er, at pladsen skal være tilgængelig for alle. Derfor vil vi gerne etablere en flisegang fra Klubhuset, ned til og rundt om petanquebanen og her fra til æ multiplads. Det vil gøre tilgængeligheden lettere for gangbesværede og brugere af rollator, kørestol og barnevogn.
Visby Lokalråd repræsenterer alle indbyggere i Visby Sogn (539). De seneste år har vi på årlige borgermøder drøftet og prioriteret en Lokal Udviklingsplan med små og store indsatser , som kan udvikle byen til glæde for os, der bor her, og dem der flytter hertil. Visby Idrætsforening ønskede en multibane, og det blev til et meget større og bedre projekt, da vi gik sammen om opgaven. Et år tog det at indsamle godt 2 mio. kroner og resten klarede vi med frivilligt arbejde. Sidste år indviede vi "æ multiplads", som er til stor glæde for børn og voksne i alle aldre. Vi vil gerne gøre området bedre fysisk tilgængeligt for alle med en flisegang fra parkeringspladsen ved Klubhuset, rundt om klubhuset med adgang til toilet og ophold, hen til og rundt om petanquebanen, så de ofte ældre spillere kan stå eller sidde sikkert, videre til det nærmeste fliseområde på æ multiplads. Der skal lægges ca. 180 m2 fliser. Fliserne skal størrelses- og udseendemæssigt matche multipladsens fliseområder.

Ønskede materialer

9046118 Haveflise Nordic Line grå 1125
9033188 Dansand fugesand 25