Flere borde- bænkesæt mellem2 padelbaner i Rødekro Tennisklub

31. oktober 2023
Ansøger: Rødekro Tennisklub
Vi har ved hjælp af sponsorer, klubobligationer og frivillig arbejdskraft etableret padelbane 2. I den forbindelse har vi lagt 100 m2 fliser ( se billede) mellem de 2 padelbaner, hvor spillerne kan opholde sig der før og efter spillet, og vi satser på, at det bliver et mødested for de unge, hvor de har mulighed for at "hænge ud" i fritiden og få social hygge.

Padel – den nye motionsidræt for alle generationer

I Rødekro har vi fået skabt alle tiders mødested for folk med hang til motion med en ketcher i hånden. På vores tennis- og padelanlæg, der ligger i smørhullet mellem skole, hal og idrætsanlæg, har vi de sidste 7 år været igennem en spændende udvikling med medlemsvækst fra 60 medlemmer i 2016 til 220 medlemmer i 2023.  

Vi har både fået gang i de voksne motionister, seniorerne og i en stor ungegruppe. Men bedst som vi har fået gang i de unge…… løb vi tør for plads på vores padelbane.

Vi kan med glæde se, at de unge nyder at være sammen om sport i fritiden – og det vil vi gerne udvikle yderligere. Vi kan se, at padel er den helt rigtige indgangsvinkel til sjov sport for de unge. Det er nemt at lære, og det giver gode oplevelser, motion og socialt samvær. 

Som en del af vores ungeindsats har vi aftalt med vores nabo Hærvejsskolen, at de kan låne vores anlæg i idrætstimerne. Vi tilbyder idrætslærerne - med DGI som sparring - indlæring i padel og tennis, så de bliver klædt på til at kunne tage padel og tennis med i idrætstimerne. 

Vi har en stærk tradition i klubben for at dyrke fællesskabet og skabe sociale rum omkring idrætsaktiviteten – f.eks. gennem vores drop-in tennis for seniorer. Denne tilgang vil vi også meget gerne overføre til ungegruppen, så det at spille padel munder ud i sjove timer sammen i fritiden, hvor de unge hænger ud og hygger sammen.

Etablering af bane 2 har givet os pladsen til at flere kan være aktive på samme tid, og vi kan skrue op for de fællesskabsskabende aktiviteter ikke kun for vores unge, men for alle vores målgrupper.

Ønskede materialer

9042192 bord/bænkesæt 3
9044532 Bord/bænkesæt 2