Få hundene på græs

22. marts 2024
Ansøger: Mammen og Omegns Hundeklub
Vores frivillige gæsslånings kvinde har slået i bordet og sagt: jeg gider ikke mere køre med det gammel lort – hver gang får jeg slået ½ delen og så går maskinen i stykker. Så derfor har vi brug for jeres støtte.
Ansøgning om støtte fra foreningen Mammen og Omegns Hundeklub. v/formand Mikkala Skovsende Degn, Mammen Byvej 29, 8850 Bjerringbro.. Klubben er grundlagt i 2017 og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Vi har 3 trænere til rådighed og forventer 1 mere efter sommerferien. Klubben har igennem årene haft en stille og rolig fremgang, således at vi pr. 31/12 2023 har 111 betalende medlemmer. Vores medlemmer kommer fra hele oplandet omkring Bjerringbro i en radius på ca. 25 km. Det som gør vores hundeklub attraktiv er at vores formåls § 2: Klubbens formål er at tilbyde træning af familiehunde. Alle medlemmer gives mulighed for at lære at skabe god kontakt og godt samarbejde med deres hunde. Med udgangspunkt i fællestræning og almindelig lydighedsdressur udvikles medlemmernes evne og lyst til at engagere sig, deltage i socialt samvær omkring hunde og derved få mere harmoniske og afbalancerede hunde til glæde for alle - også ikke-hundeejere i det lokale samfund. Klubben ansøger om en donation/støtte til indkøb af havetraktor. Vi råder over et græsareal på 3.809 m2, som kræver en regelmæssig slåning hen over sommerperioden. Vore nuværende have traktor er en gammel og udslidt maskine som nu er opslidt, og krævet en udskiftning med en godt og stærk maskine for at holde træningspladsen i optimal stand. Med 111 medlemmer der benytter banen 1-2 gange om ugen, hele året rundt, kræver det en optimal pasning af arealet. Vi kan tilbyde jeres reklame på havetraktoren eller vores skurvogn. Vi håber, at I vil se velvilligt på vores ansøgning, så vi kan fortsætte vores fremgang og udvikling af klubben.

Ønskede materialer

9063653 MTD Smart RF 130H havetraktor med sideudkast 1