Etablering af overdækket samlings- og grillplads - rev. version

23. marts 2024
Ansøger: Schæferhundeklubben Kreds 18 Aabenraa
Schæferhundeklubben i Aabenraa har været nødsaget til at finde ny træningsbane og klargøringen har kostet kræfter og økonomi. Klubbens medlemmer har ydet en stor frivillig indsats gennem siden foråret 2023. Men for at sætte det nye træningsområde i forsvarlig stand, skal der bruges maskiner og materialer. Lokalsamfundet har støttet os massivt med maskiner og foreløbig træningsplads, men arbejdet har medført et stort dræn i klubkassen. Vi er derfor nødt til at søge hjælp til etablering af samling
Schæferhundeklubben Kreds 18 er den første sønderjyske kreds grundlagt 1970. Kreds 18 er under Schæferhundeklubben Danmark, som er den næststørste specialklub tilknyttet DKK - Dansk Kennel Klub. Vi er p.t. 62 faste medlemmer + et stort antal gæstemedlemmer, der betaler træningsgebyr for at kunne trække på klubbens trænere og øvrige faciliteter. Vi er et positivt tilbud til alle ejere af brugshunde i Aabenraa området, som kan bruge klubbens faciliteter dvs. træningsbane, skjul etc. til træning. Ligeledes tilbyder vi uddannede instruktører, der kan vejlede og udfordre hundeejerne så de får en lydig og praktisk dygtig hund, der kan fungere fornuftigt i alle sociale sammenhænge. Vi gør en indsats for at få de unge med i kredsen, så de kan få glæde og gavn af den positive tilgang, der er til opdagelse, træning og ansvaret for et dyr. Vi vægter et positivt socialt miljø gennem et godt fællesskab, hvor alle trygt kan opholde sig og få gode råd og hjælp til praktiske problemer. Da vi har været nødsaget til at fraflytte vores træningsbane og finde en ny i Bjerndrup, står vi over for mange praktiske udfordringer. Klubbens medlemmer yder/har ydet en stor frivillig indsats gennem lang tid – faktisk siden foråret 2023. Men for at sætte det nye træningsområde i forsvarlig stand skal der bruges maskiner og materialer. Lokalsamfundet har støttet os massivt med maskiner og foreløbig træningsplads, men det er ikke ideelt i det lange løb. Vi har siden september 2023 været i gang med at rydde et 8.500 m2 stort område for gammel beton, buske, vild bevoksning, lægge dræn samt anlægge græsunderlag. Vi opsætter vildthegn langs træningsbanen pga. jernbanen. Der skal sættes figurant-skjul op, samt lysmaster, så vi kan træne i de mørke måneder også. Ildsjælene brænder stadigvæk, men det har betydet et stort dræn i klubbens kasse, og vi er derfor nødt til at søge støtte til etablering af samlings– og grillplads, så både hunde og medlemmer kan få tag over hovedet i pauserne.

Ønskede materialer

057376 Stolper 33
9040717 Beslag 150
9063376 beslag 150
9038125 Fundablokke 100
9046109 60x60 fliser 170
9064624 Skruer 8
9014386 Vindskede 20
9010322 Tagfod 7
9021085 Tagpap 12
9043163 Søjlesko 12
9060088 Smartboard 20