Energirenovering af klubhus

08. november 2023
Ansøger: Vejle Svæveflyveklub
Vi vil realisere de intentioner om energibesparelser og grøn omstilling, som var ideen bag udskiftning af vort varmeanlægs oliefyr med luft til vand varmepumpe for nogle år siden. Vi er en frivilligt drevet idrætsorganisation som udelukkende er finansieret af medlemskontingenter, da vi ikke har sponsorer. Støtte til energirenoveringen vil være en kærkommen hjælp og nødvendig for at opnå de tilsigtede energibesparelser.

Vort klubhus er fra 1976. Centralvarmeanlæggets oliefyr blev for 5 år siden udskiftet med en varmepumpe. Imidlertid er energibesparelsen slet ikke så stor som forventet og klubbens økonomi lider under meget store elregninger til opvarmning. Det viser sig, at der ikke var taget højde for den lavere fremløbstemperatur på vandet i varmesystemet i forhold til tiden med oliefyr. Derfor skal alle radiatorer (12 stk.) udskiftes, såfremt energibesparelserne skal realiseres. Vi er en klassisk dansk idrætsklub, drevet udelukkende af ulønnet frivillig arbejdskraft og udelukkende finansieret af medlemskontingenter. Vi er en meget både sportsmæssigt og socialt aktiv klub. Vores sportsaktivitet som flyveklub foregår i sagens natur udendørs, men vores aktive klubliv med fællesspisning i weekends og megen aktivitet med teoriundervisning og praktisk vedligeholdelse af flyene i værksted og klubhus fordrer et velfungerende og helst ikke for dyrt varmeanlæg, således at klubhuset kan anvendes i den kolde årstid. Blandt klubbens medlemmer er smede, vvs-folk, murere og elektrikere, så kvalificeret arbejdskraft har vi nok af, problemet er som i næsten alle andre frivillige foreninger pengene

Ønskede materialer

9030883 Radiator dobbelt 60x120 12
9014334 følerelementer 12
9021455 tilbehørssæt 12
9813551 Union vinkel 12