Byens plads i Mørke

27. marts 2024
Ansøger: Byens Hus - Mørke
Vi bygger "Byens Plads" midt i Mørke! "Byens Plads" er en omforandring af den tidligere mørke opbevaringsplads. Nu bliver det en åben, lys og grøn plads hvor man kan tage ophold i forbindelse med aktiviteter i "Byens Hus". Byens Plads bygges og passes af lokale frivillige og rummer bla en "Byens krydderihave". Her er også plads til parkering for Byens Hus gæster.
Hovedgaden i Mørke har fået tilført et lysende samlingssted i form af "Byens Hus" hvor byens borgere og gæster mødes til sociale og kulturelle aktiviteter. Huset erstatter et nedslidt erhvervsbyggeri og er en betydelig del af Mørkes byfornyelse og forskønnelse. Husets placering og udformning giver plads til nyt rum og udemiljø og nu skal "Byens hus" udvides med "Byens Plads". "Byens Plads" bliver til efter mange af de samme principper som "Byens Hus" med borgerinvolvering og frivillighed. Byens Hus har nu i et par år samlet mørkeborgerne til marked, foredrag, musik og sang. I huset kan man se skiftende kunstudstillinger med især kunstnere fra Djursland. Her er fællesspisning, koncerter, kreative workshops og en stor flok der ofte samles til strik. I Byens Hus er det muligt at låne en god bog. Vi har samarbejde med Syddjurs Biblioteker og frivillige der sørger for at der er åbent bibliotekstilbud. Vi udlejer lokaler til arrangementer og private receptionener og fester. Har man som borger en ide til medborgerskab kan Byens Hus bruges til sparring og spændende rammer

Ønskede materialer

9067953 Palmako Lars 5 havehus 12,7 m² 1
9046107 Haveflise Nordic-Line grå 30 x 60 x 8 cm 624