Beplantning

07. juni 2024
Ansøger: Mammen og Omegns Hundeklub
Beplantning af vores trænings arealfor at skabe lidt læ og hygge, men også for at gøre vores træningsmuligheder mere spændende og afvekslende.
Ansøgning om donation/støtte fra foreningen Mammen og Omegns Hundeklub. v/formand Mikkala Skovsende Degn, Mammen Byvej 29, 8850 Bjerringbro. Klubben er grundlagt i 2017 og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Vi har 3 trænere til rådighed og forventer 1 mere efter sommerferien. Klubben har igennem årene haft en stille og rolig fremgang, således at vi pr. 31/12 2023 har 111 betalende medlemmer. Vores medlemmer kommer fra hele oplandet omkring Bjerringbro i en radius på ca. 25 km. Det som gør vores hundeklub attraktiv er at vores formåls § 2: Klubbens formål er at tilbyde træning af familiehunde. Alle medlemmer gives mulighed for at lære at skabe god kontakt og godt samarbejde med deres hunde. Med udgangspunkt i fællestræning og almindelig lydighedsdressur udvikles medlemmernes evne og lyst til at engagere sig, deltage i socialt samvær omkring hunde og derved få mere harmoniske og afbalancerede hunde til glæde for alle - også ikke-hundeejere i det lokale samfund. Klubben ansøger om en donation/støtte til indkøb af 300 stk. Thuja Hækplanter 80-100 cm. (Varenr.: 9020713) Vi råder over et åbent græsareal på 3.809 m2, og vi er påbegyndt at plante Thuja omkring arealet for at skabe lidt læ og hygge, men også for at gøre vores træningsmuligheder mere spændende og afvekslende. Det anslås, at vi har mellem 850.000 og 900.000 hunde i Danmark og vi vil gerne yde vores lille del til at vi alle kan være her i god samhørighed. Vi håber, at I vil se velvilligt på vores ansøgning, så vi kan fortsætte vores fremgang og udvikling af klubben.

Ønskede materialer

9020713 Thuja hækplante 80-100 cm høj 300