badværelse

07. juli 2024
Ansøger: Låsby Forsamlingshuset
Da 2 af vores toiletter er gamle og løber med vand, ønsker vi at få 2 nye
Da vi skal i gang med at lave handicap toilet, ville vi gerne have 2 nye toiletter til vores dame afd. de løber med vand og er gamle.

Ønskede materialer

9033992 ifo sign 2
9037637 ifo sing 2