Anlæggelse af terrasse i bådværft fra 2. verdenskrig

12. juni 2024
Ansøger: Skarøksen
Foreningen Skarøksen søger hermed støtte til sit arbejde med at bevare en lille del af den danske tradition for lystsejlads med udgangspunkt i et bådebyggeri fra 1939 ved kanalen til Næstved Erhvervshavn. Vi søger i alt om kr. 50.000,- til etablering af terrasse på ca. 100kvm til fællesarrangementer for klubbens medlemmer, samt formidling på stedet af traditionen for lystsejlads i knap så bemidlede samfundslag.
Ansøgning om støtte til Skarøksen Baggrund: Skarøksen blev stiftet i 1986 med fokus på fællesskab og videreførelse af håndværkstraditioner fra tidligere tider. Foreningen startede med at fokusere på træskibe, men tog hurtigt glasfiber i brug som nyt byggemateriale. Skarøksen købte bådebyggeriet for 1 krone og har siden 1988 lejet arealet af Havneudvalget/Næstved Havn. Nolds bådebyggeri er fortsat en kulturhistorisk perle ved kanalen til Næstved Erhvervshavn. Nutid og tradition: Foreningen fortsætter traditionen med fritidssejlads for sejl og motor i en økonomisk overkommelig klasse. Glasfiber er blevet det primære byggemateriale, da det er lettere at arbejde med end træ, selvom træ stadig indgår i mange konstruktioner. Værkstedet og maskinparken spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af bådene, som stadig hovedsageligt sker lokalt. Vi ønsker at bevare bådebyggeriet, vinterpladsen og havnepladserne til småbåde som ramme for vores aktiviteter. Formål: Vi ønsker at videreføre traditionen for fritidssejlads og gøre den synlig for en bredere målgruppe. Samtidig vil vi tiltrække en ny generation af sejlere til foreningen. Projekt: Medlemmerne af Skarøksen har en tradition for selv at stå for vedligeholdelse og etablering af faciliteterne. For eksempel skiftede vi taget på bådebyggeriet, hvor meget af arbejdet blev udført af foreningens medlemmer. Vi ansøger om 50.000 DKK til etablering af en stor terrasse, hvor vi planlægger fællesarrangementer for klubbens medlemmer samt formidling til offentligheden om traditionen for lystsejlads i mindre velhavende samfundslag. Vi forventer selv at bidrage med 20.000-30.000 DKK til projektet. Tidsplan: Vi planlægger at etablere projektet under vores arbejdsweekend i september 2024, forudsat at vi modtager den ønskede bevilling.

Ønskede materialer

9057286 Lærk terrassebrædder 24 x 138 mm x 4 meter 250
9033269 Trappevange til 5 trin 125 x 85 cm 12
9055105 Imp. stolper høvlet 90 × 90 × 2700 mm 65
9057305 Imprægneret reglar 45 × 70 × 3600 mm 110
9050157 NKT Fasteners DECK+ terrasseskrue 4,8 x 75 mm 200 stk. 25