Afskærmning

18. april 2024
Ansøger: Støtteforeningen for Vindblæs friskole
Hegn til afskærmning ved p-plads
Vi er en støtteforening for Vindblæs friskole. Vi vil gerne søge om tilskud til at få købt ind til et plankeværk der kan afskærme sandbunker og andre byggematerialer. Hegnet skal laves ved skolen idrætshal, så når folk kommer og bruger hallen, ser de ikke direkte ind på div. byggematerialer. Vi søger om støtten da det vil være en forholdsvis stor udgift for en skole, hvor hver en krone tæller. Vi vil få frivillige forældre til at bygge hegnet.

Ønskede materialer

9055105 stolper 90x90 10
9057305 reglar 18
9057355 brædder 480
9049683 stolpebeton 5
9000952 skruer 6 ks
9000956 skruer 1 ks