Skumslukker 750 ml

Varenr.: 9045753

Skumslukker 750 ml

Varenr.: 9045753
  • Til brandslukning ved små brande i hjemmet, haven eller bilen.
79.95

Varebeskrivelse

Skumslukker 750 ml

Til brandslukning ved små brande i hjemmet, haven eller bilen.

 


Vær opmærksom på:

Advarsel

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. 
 

Dokumentation