Silikonespray 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052299

10,00/stk 33,33 pr. ltr
  • Silikonespray plejer og beskytter mod frost, slid, udtørring og mislyde
  • Anvendes på lister, skinner, plast- og gummidele samt som smøremiddel til bevægelige dele
  • Indeholder 300 ml

Silikonespray plejer og beskytter

Silikonespray plejer og beskytter mod frost, slid, udtørring og mislyde. Silikonesprayen anvendes på lister, skinner, plast- og gummidele, og den er velegnet som smøremiddel til bevægelige dele. Sprayen rystes grundigt inden brug og påføres i et jævnt, tyndt lag, og lad herefter det behandlede område tørre i ca. et minut.

Specifikationer:

  • Påføringstemperatur: 5-30°C
  • Opbevaring: Spraydåsen bør opbevares ved stuetemperatur
  • Indhold: 300 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg