Salmiakspiritus 25% 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049048

29,50/stk
  • Stabile salmiakspiritus 25% til afrensning og rengøring
  • Særligt velegnet til fedtede overflader som grillriste og bradepander
  • Der er 1 liter i beholderen 

Salmiakspiritus til afrensning og rengøring

Stabile salmiakspiritus 25% anvendes til afrensning og rengøring og er særligt velegnet til rengøring af meget fedtede overflader. Du kan bruges salmiakspiritus inden påføring af maling til at afrense overfladen. Bland ca. 60 ml salmiakspiritus i 10 liter vand. Vask grundigt med blandingen og skyl/tør efter med rent vand. Samme blanding anvendes ved pudsning af vinduer eller til at fjerne trafikfilm fra bilruder. Salmiakspiritus er også velegnet til rengøring af særligt fedtede overflader som fx grillriste eller bradepander.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Salmiakspiritus
Mærke Stabile