Ruderens til biler 500 ml - Autozone

Varenr.: 9050040

24,95/stk 49,90 pr. ltr
  • Ruderens rengør effektivt bilens ruder og spejle og fjerner fedt, trafikfilm og andet snavs
  • Kan bruges både indvendigt og udvendigt på bilen, og hvis du bruger den udvendigt, så skylles overfladen først, så den er fri for sand og andet løs skidt
  • Efterlader overfladen krystalklar og uden striber
  • Der er 500 ml i beholderen

Ruderens til effektiv rengøring af bilens ruder og spejle

Autozone ruderens fjerner effektivt fedt, trafikfilm og andet snavs fra bilens ruder og spejle samt andre glasoverflader. Flasken rystes grundigt inden brug, og glasrensen sprayes direkte på overfladen. Tør efter med en ren klud og gentag eventuelt behandlingen, hvis der er kraftig tilsmudsning. Du kan også bruge ruderens på bilens yderside, hvor overfladen skylles grundigt, så den er fri for sand og andet løst skidt, inden du bruger ruderens.

Efterlader overflader overfladen krystalklar, helt uden striber eller pletter. Der er 500 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Hold beholderen tæt lukket. (P233).

AUTOZONE Logo.jpg