Roundup WEEDX Pump 'N Go 2,5 liter

Varenr.: 9062666

349,00/stk 139,60 pr. ltr
  • Roundup WEEDX Pump 'N Go er et færdigblandet ukrudtsmiddel til privat brug
  • Velegnet til ukrudtsbekæmpelse i blomsterbede og til nedvisning af græsplæne
  • Med praktisk tryksprøjte, forlængerhåndtag og regulérbar dyse, og den kan sprøjte uafbrudt i op til 3 minutter
  • Tryksprøjtens pumpehåndtag kan låses fast, så det kan bruges til at løfte dunken
  • Synlig effekt på 48 timer
  • Der er 2,5 liter i beholderen

Roundup WEEDX Pump 'N Go med tryksprøjte 2,5 liter

Roundup WEEDX Pump 'N Go er ideel til større arealer, da den er med tryksprøjte, der giver op til 3 minutters konstant tryk. Med Roundup Pump 'N Go bliver det både nemmere og hurtigere at behandle større områder. Tryksprøjten har 2 indstillinger: Præcis eller bred stråle. Den præcise stråle er velegnet til enkeltstående eller tæt ukrudt, mens den brede er god til større områder.

Tryksprøjten har et forlængerhåndtag, som sikrer en nem og behagelig sprøjtning. Håndtaget på Roundup WEEDX bruges til at pumpe med, og det kan efterfølgende låses, så det også kan bruges til at løfte ukrudtsmiddel rundt i haven. 

Ukrudtsmidlet virker ved, at det trænger ind i bladet og fordeler sig videre ned til rødderne. Det kan tage op til 10 dage, før midlet er helt ude i røddernes spidser, og herefter kan ukrudtet fjernes. 

Indeholder 2,5 liter.

Til blomsterbede og nedvisning af græsplæne

Roundup WEEDX Pump 'N Go kan bruges til ukrudtsbekæmpelse i havens blomsterbede og til nedvisning af græsplæner, fx før en genplantning. WEEDX trænger helt ned i ukrudtets rødder, og får det til at visne hen.

Synlig effekt på 48 timer

Roundup WEEDX Pump 'N Go er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der giver en synlig effekt indenfor 48 timer. 

Hvordan bruges Roundup WEEDX Pump 'N Go?

Ukrudtsmidlet pumpes op med håndtaget, så det er klar til at blive sprøjtet ud med tryksprøjten. Herefter kan det sprøjtes ud på større og mindre områder ved at trykke på tryksprøjtens udløserknap. Den bekæmper ukrudt ved at trænge ind i bladene og ned til rødderne. Det kan tage op til 10 dage, og derefter kan ukrudtet fjernes. 

Undgå at ramme planter og græsplæne, der skal bevares. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Ukrudtsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Roundup