Roundup WeedX klar-til-brug 1 liter

Varenr.: 9062665

169,00/stk
  • Roundup WEEDX er et hurtigtvirkende og meget effektivt ukrudtsmiddel, der giver en synlig effekt på 48 timer
  • Det er ideelt til ukrudtsbekæmpelse i blomsterbede samt til nedvisning af græsplæne før genplantning
  • WEEDX bekæmper både blade og rødder
  • Kan anvendes fra april til oktober
  • Med børnelås og ekstra lang dyse, der er designet til at spraye nedad
  • Produktet indeholder 1 liter, der er færdigblandet og klar-til-brug

Roundup WEEDX klar-til-brug ukrudtsmiddel 1 liter

Roundup WEEDX ukrudtsmiddel er et hurtigtvirkende middel, der både bekæmper blade og rødder. Det kommer færdigblandet i en praktisk sprayflaske, der er designet til at spraye nedad. Flasken indeholder 1 liter og den er med børnelås samt en ekstra lang dyse.

Til blomsterbede og nedvisning af græsplæne

Roundup WEEDX er ideel til ukrudt i havens blomsterbede og til nedvisning af græsplæner, fx før en genplantning. WEEDX trænger helt ned i ukrudtets rødder, og får det til at visne hen.

Synlig effekt på 48 timer

Roundup WEEDX er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der giver en synlig effekt indenfor 48 timer. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Ukrudtsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

Bemærk: Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private havejere, og kræver ikke autorisation.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Roundup