Roundup WeedX 1 liter

Varenr.: 9037377

173,00/stk
  • Roundup WeedX er et færdigblandet ukrudtsmiddel, som bruges direkte på planterne, der skal bekæmpes 
  • Midlet er i en sprayflaske med 2 indstillinger: Præcis stråle og bred stråle 
  • Den præcise stråle er til enkeltstående ukrudt, mens den brede ståle er til større arealer 
  • Med den brede stråle aktiveres skumeffekt, så du nemt kan se, hvor du har sprøjtet 
  • 1 liter i beholderen, og det rækker op til 1000 ukrudtsplanter

Roundup WeedX ukrudtsmiddel 1 liter 

Roundup WeedX bruges til ukrudtsbekæmpelse ved både stier, terrasser, indkørsler og blomsterbede. Det er et færdigblandet ukrudtsmiddel, som sprayes ud. Sprayflasken har 2 indstillinger: Præcis stråle og bred stråle, Den præcise stråle er beregnet til enkeltstående ukrudt, men du kan også bruges den bredere stråle, som er til større arealer. Med den brede stråle bliver der aktiveret en skumfunktion, så det er nemt at se, hvor langt du er nået. Emballagen er desuden børnesikret, og den har en ekstra lang dyse, så du slipper for at få Roundup WeedX ukrudtsmiddel på fingrene. Den er designet til at sprøjte nedad.  

Roundup WeedX bekæmper rødderne og giver synlig effekt indenfor 48 timer, og efter 10 dage er jorden klar til nye planter. 

Indeholder 1 liter, som bekæmper op til 1000 ukrudtsplanter. 

Hvor bruges Roundup WeedX? 

Roundup WeedX kan anvendes på fortove, havegange, terrasser, indkørsler, blomsterbede og på udyrkede arealer. Den kan sprøjtes på enkeltstående ukrudt eller bruges på større arealer. Den er velegnet på vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål og brændenælde.  

Hvornår bruges Roundup WeedX? 

Roundup WeedX kan bruges, når ukrudtet er i god vækst for at have en virkning.  

Hvordan bruges Roundup WeedX? 

Den har 2 sprøjteindstillinger: Præcis og bred stråle. Den præcise stråle er velegnet til enkeltstående ukrudt, mens den brede bruges til større arealer, hvor skumfunktionen hjælper dig med at se, hvor langt du er kommet. Undgå at ramme planter, som du ønsker at bevare, ligesom du skal undgå, at væsken løber af bladene.  

Efter 48 timer er der synlig effekt, og for at undgå genvækst skal ukrudtet først fjernes efter 10 dage.  

Dosering 

Sprøjtes direkte på ukrudtet. Der er 1 liter i flasken, som rækker til op til 1000 ukrudtsplanter. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen 

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
SP1 - SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Roundup