Roundup SPEED refill 5 liter

Varenr.: 9063881

Roundup SPEED refill 5 liter

Varenr.: 9063881
  • Roundup SPEED refill er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper ukrudt i haven
  • Bruges som refill i Roundup Pump 'N Go tryksprøjte eller fordeles med en almindelig havesprøjte
  • Velegnet til ukrudtsbekæmpelse på stier, terrasser, fortove, i indkørslen og i blomsterbede
  • Glyfosatfri, baseret på mættede fedtsyrer, der hurtigt bliver nedbrudt i naturen
  • Kan benyttes fra april til oktober
  • Indeholder 5 liter færdigblandet ukrudtsmiddel
449.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Roundup SPEED refill 5 liter

Roundup SPEED refill er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper ukrudt i haven. Det er velegnet til ukrudtsbekæmpelse på stier, terrasser, fortove, i indkørslen og i blomsterbede. 

Roundup SPEED er glyfosatfri og baseret på mættede fedtsyrer, der hurtigt bliver nedbrudt i naturen.

Dunken indeholder 5 liter færdigblandet ukrudtsmiddel, der kan bruges som refill i Roundup Pump 'N Go tryksprøjte eller fordeles med en almindelig havesprøjte. 

Hvor bruges Roundup SPEED?

Du kan bruge Roundup SPEED på stier, terrasser og fortove samt i indkørslen og i blomsterbede.

Roundup er et kontaktmiddel, så produktet virker effektivt, når der sprayes direkte på ukrudtsbladene. 

Undgå at ramme grønne planter, som du gerne vil bevare.

Hvornår bruges Roundup SPEED?

Det er bedst at bruge Roundup Speed i foråret og om sommeren, når bladene er grønne og i god vækst. Det bedste resultat opnås, når temperaturen er over 10 °C, og når ukrudtet er 5-10 cm højt. Kan benyttes fra april til oktober.

Undgå at bruge Roundup i regnvejr, eller når det er meget koldt.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Ukrudtsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.
EUH208 - Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Logo_Roundup DK

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Roundup

Dokumentation