Roundup SPEED Pump 'N Go 2,5 liter

Varenr.: 9063880

Roundup SPEED Pump 'N Go 2,5 liter

Varenr.: 9063880
  • Roundup SPEED Pump 'N Go er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper ukrudt i haven
  • Velegnet til ukrudtsbekæmpelse på stier, terrasser, fortove, i indkørslen og i blomsterbede
  • Praktisk tryksprøjte med forlængerhåndtag på 2,5 liter
  • Pump 'N Go kan sprøjte i op til 3 minutter uafbrudt ved fuldt tryk
  • Justerbar sprayindstilling til enkeltstående og tætstående ukrudt
  • Glyfosatfri, baseret på mættede fedtsyrer, der hurtigt bliver nedbrudt i naturen
312.00

Varebeskrivelse

Roundup SPEED Pump 'N Go tryksprøjte 2,5 liter

Roundup SPEED Pump 'N Go er ideel til større arealer, da den er med tryksprøjte, der giver op til 3 minutters konstant tryk. Med Roundup Pump 'N Go bliver det nemmere hurtigt at behandle større områder. Tryksprøjten har 2 sprayindstillinger: præcis og bred stråle til enkeltstående og tætstående ukrudt. Pump 'N Go kan sprøjte i op til 3 minutter uafbrudt ved fuldt tryk.

Tryksprøjten har et forlængerhåndtag, som sikrer en nem og behagelig sprøjtning. Håndtaget kan både bruges til at pumpe med, og det kan låses fast, så det også kan bruges til at løfte pumpen med. 

Dunken er på 2,5 liter.

Hvor bruges Roundup SPEED?

Du kan bruge Roundup SPEED på stier, terrasser og fortove samt i indkørslen og i blomsterbede.

Roundup er et kontaktmiddel, så produktet virker effektivt, når der sprayes direkte på ukrudtsbladene. 

Undgå at ramme grønne planter, som du gerne vil bevare.

Hvornår bruges Roundup SPEED?

Det er bedst at bruge Roundup Speed i foråret og om sommeren, når bladene er grønne og i god vækst. Det bedste resultat opnås, når temperaturen er over 10 °C, og når ukrudtet er 5-10 cm højt. Kan benyttes fra april til oktober.

Undgå at bruge Roundup i regnvejr, eller når det er meget koldt.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Ukrudtsmiddel skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.
EUH208 - Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Logo_Roundup DK

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Roundup

Dokumentation