Rettepen Magic Pen - T-Cut

Varenr.: 9061733

Rettepen Magic Pen - T-Cut

Varenr.: 9061733
  • Med Magic Pen fra T-Cut kan du udbedre ridser i klarlak, så de bliver mindre synlige
  • Kan bruges til alle farver og typer af lak
  • Til udbedring af ridser i lakken på bilen, cyklen m.v.
99.00

Varebeskrivelse

T-Cut rettepen Magic Pen

Magic Pen fra T-Cut er en rettepen, der kan bruges til at udbedre ridser i alle typer af lak. T-Cut rettepen gør ridser i klarlak mindre tydelige, og den kan bruges til lak i alle farver.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Ved brand: Anvend vandtåge/alkohol-resistent skum/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Specifikationer

Type Værdi
Type Rettepen

Dokumentation