Reparationssæt - pool under vand - Swim & Fun

Varenr.: 9047238

Reparationssæt - pool under vand - Swim & Fun

Varenr.: 9047238
  • Swim & Fun reparationssæt til reparation af vinyl linere på alle typer pools
  • Kan bruges over og under vandet, så du slipper for at tømme poolen inden reparation
  • Med lap, special lim (30 gram) og applikator
59.00

Varebeskrivelse

Reparationssæt til pools

Med dette reparationssæt fra Swim & Fun kan man undgå at skulle tømme poolen for vand, hvis uheldet har været ude, og der er gået hul. Det er nemlig muligt at påføre lappen både over og under vandet. Liner reparationssættet kan benyttes på vinyl linere i alle typer pools samt på oppustelige fast-set pools og soppebassiner.

Sættet indeholder stor vinyl lap på hele 305 x 92 mm, special lim (30 gram) og applikator.

 

Du finder øvrigt tilbehør eller en ny pool her.


Vær opmærksom på, at limen er faremærket:

  

Fare

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. EUH 066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Reparation

Dokumentation