Punkteringsspray 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052304

Punkteringsspray 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052304
  • Autozone punkteringsspray til nødreparation af flade dæk ved punktering
  • Punkteringssprayen sprøjtes i dækket, så det lappes og pumpes, og herefter kan du køre til værkstedet for at få udskiftet eller repareret dækket
  • Punkteringsspray kan anvendes til slangeløse dæk op til 17" på fx bil, trailer, campingvogn, autocamper eller motorcykel
  • Det er ikke en permanent løsning at bruge punkteringsspray, og der må ikke køres hurtigere end 40-45 km/t på et dæk med punkteringsspray
  • Dækket skal skiftes eller repareres hurtigst muligt efter brug med punkteringsspray
  • Bemærk: Punkteringsspray må ikke anvendes, hvis dækket er vredet af fælgen, revnet eller hvis der er huller med en diameter større end 5 mm
54.75

Varebeskrivelse

Punkteringsspray til nødreparation af flade dæk

Denne Autozone punkteringsspray bruges som nødløsning ved punkteringer, og den lapper og pumper det punkterede dæk. Punkteringssprayen er ikke en permanent løsning, hvis du har et fladt dæk, men kan gøre det muligt at køre videre, så du kan komme hen på et værksted og få skiftet dækket. Du må ikke køre hurtigere end 40-45 km/t, når der er brugt punkteringsspray, og dækket bør hurtigst muligt repareres eller udskiftes. Har du brug punkteringssprayen, så bør det oplyses på værkstedet, når dækket skal laves eller udskiftes. Punkteringsspray kan bruges på alle slangeløse dæk op til 17" på bil, trailer, campingvogn, autocamper eller motorcykel. Den må ikke anvendes på motorcykler, knallerter, scootere og cykler med slange i dækkene.

Bemærk: Punkteringssprayen må ikke anvendes, hvis dækket er vredet af fælgen, revnet eller hvis der er huller med en diameter større end 5 mm. Det er ikke en permanent løsning, og dækket skal udskiftes eller repareres hurtigst muligt. Kun til dæk op til 17" uden slanger.  

Når du bruger punkteringssprayen, så tjek altid dækket grundigt, og hvis det er muligt, så fjern årsagen til punkteringen (søm, glasskår, sten mm.). Tøm dækket helt for luft og ryst dåsen grundigt. Dåsen bør have stuetemperatur ved anvendelse (+20°C). Ventilen på dækket skal være placeret i toppen, inden sprayen skrues på ventilen. Fjern derefter låget på dåsen og vend den på hovedet. Tryk nu skum ud af dåsen, til dækket er fyldt og føles fast. Kør en tur (gerne 5-10 km), så skummen fordeles jævnt i hele dækket, og evt. små huller lukkes. Tjek og justér dæktrykket efterfølgende. Dåsen opbevares opretstående.

Der er 500 ml i punkteringssprayen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. (P410+P412).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Dæk

Dokumentation