Polyfilla tapetopbløder 750 ml

Varenr.: 9032253

Polyfilla tapetopbløder 750 ml

Varenr.: 9032253
  • Polyfilla tapetopbløder, der blødgør tapetklister og gør det nemmere at fjerne gammelt tapet
  • Påføres tapetet og skal virke i ca. 15 minutter, inden tapetet fjernes med spartlen eller tapetskraber
  • 750 ml i bøtten - fortyndes inden brug
79.00

Varebeskrivelse

Tapetopbløder til nem fjernelse af gammelt tapet

Det kan være en svær opgave at fjerne gammelt tapet, men denne tapetopbløder fra Polyfilla hjælper dig på vej. Inden du bruger den, anbefales det, at du ridser tapetet med en tapetridser. Ved at ridse i tapetet, kan tapetet bedre tage imod fugt, og det gør det nemmere for tapetopbløderen at trænge ind.

Herefter kan du påføre tapetopløseren. Det gør du ved at bruge en malerrulle, pensel eller svamp. Kom tapetopbløderen på tapetet, inden det er gennemvædet, og efter ca. 15 minutter er tapetklisteret blevet opblødt, og tapetet er nemt at fjerne ved at skrabe det af med en spartel eller tapetskraber.

Denne tapetopbløder er vandbaseret og fortyndes inden brug. Se brugsanvisning på bagsiden af tapetopbløderen, og husk at anvende beskyttelsesbriller og handsker, når du arbejder med Polyfilla tapetopbløder.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Farlig

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280). Vask hænderne grundigt efter brug (P264).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Ikke relevant (P305 + P351 + P310). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). 

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Mærke Polyfilla
Type Tapetopbløder

Dokumentation