Polyfilla indendørs husrep 5 kg.

Varenr.: 9024587

79,00/stk 15,80 pr. kg

Til indendørs brug

Lagerstatus blev indlæst sidst: 30. sep 2020 16:52

En gipsbaseret pulverfiller til udfyldning og reparation af revner, huller og ujævnheder i gips, træ, mursten og de fleste andre byggematerialer.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).