Polyfilla indendørs husrep 5 kg.

Varenr.: 9024587

78,75/stk 15,75 pr. kg

Til indendørs brug

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 21. mar 2019 21:53

En gipsbaseret pulverfiller til udfyldning og reparation af revner, huller og ujævnheder i gips, træ, mursten og de fleste andre byggematerialer.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).