pH-Plus granulat 1 kg - Swim & fun

Varenr.: 9031270

pH-Plus granulat 1 kg - Swim & fun

Varenr.: 9031270
  • Swim & Fun pH-Plus granulat bruges til at hæve poolvandets pH-værdi
  • Er vandets pH-værdi for lav, kan vandet være aggressivt overfor metaldele i poolen
  • En for lav pH-værdi påvirker også resultatet af din vandpleje, så den ikke virker optimalt
  • Låget fungerer som målebæger, så du nemt og præcist kan dosere den korrekte mængde
  • Der er 1 kg i beholderen
49.95

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

pH-Plus til opjustering af pH-værdien i poolen

pH-Plus granulat anvendes til at hæve poolvandets pH-værdi, når den er under 7,0. Sundt poolvand har en pH-værdi på mellem 7,0 og 7,4. En sund vandbalance giver den bedste nyttevirkning af vandplejemidler. Du måler pH-værdien med Swim & Fun teststrips.

Er pH-værdien i poolen for lav, kan vandet være aggressivt overfor metaldele i poolen. For at opjustere den skal du bruge denne pH-Plus. Der er 1 kg i beholderen. Det er en god ide måle poolvandets pH-værdi ofte, så du er sikker på, at det er på det rette niveau.

Dosering: 

100 gram pH-Plus forhøjer pH-værdien med 0,2 pr. 10.000 liter vand. Det svarer til stregen for 100 ml, hvis du bruger produktets låg som målebæger. Opløs pH-Plus i en ren plastbeholder med lidt vand. Tilsæt først vand. Lad pumpen køre og fordel opløsningen langs poolkanten. Må aldrig blandes med andre kemikalier.

 

Du finder andre plejeprodukter til din pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation