Pattex No More Nails Trælim 500 gram

Varenr.: 9034320

Pattex No More Nails Trælim 500 gram

Varenr.: 9034320
  • Pattex No More Nails Trælim bruges til at lime alle typer af træ
  • Limen fæstner på 10 sekunder og kan lime uden brug af skruetvinger
  • Kan også anvendes på plastik, sten, puds og polystyren
  • Nem at påføre og tørrer transparent op
  • Indeholder 500 gram
99.50

Varebeskrivelse

Pattex No More Nails Trælim 500 gram

Pattex No More Nails Trælim kan bruges til at lime træ uden brug af skruetvinger. Limen fæstner på 10 sekunder, og derfor er det ikke nødvendigt at sætte trædele sammen med skruetvinger. Den kan bruges på alle typer af træ, ligesom den også kan anvendes på plastik, sten, puds og polystyren. Den er nem at påføre og tørrer transparent op. 

Indeholder 500 gram.

 


Vær opmærksom på:

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 gram
Mærke Pattex

Dokumentation