Pattex No More Nails Easy Pack 200 ml

Varenr.: 9038584

Pattex No More Nails Easy Pack 200 ml

Varenr.: 9038584
  • Pattex No More Nails er en stærk montagelim til indendørs brug, og den anvendes til opsætning i stedet for at bruge skruer og søm
  • Kan fx anvendes til opsætning af lister, paneler og knager
  • Den kan bruges til de fleste materialer som fx puds, beton, træ, gips og PVC
  • Dette er Easy Pack udgaven, som betyder, at den kan bruges uden brug af fugepistol
  • Indeholder 200 ml 
99.50

Varebeskrivelse

Pattex No More Nails Easy Pack 200 ml

Pattex No More Nails er en stærk montagelim til indendørs brug, og den bruges i stedet for opsætning med søm og skruer. Denne udgave er den såkaldte Easy Pack, som betyder, at du kan anvende Pattex No More Nails uden at skulle have en fugepistol. Den er lavet i en brugervenlig pakning, som nemt kan bruges af alle. Den har et justerbart og vinklet mundstykke, der gør det nemt at komme til overalt. 

Pattex No More Nails kan bruges på de fleste materialer som fx puds, beton, gips, sten, keramik, PVC, træ og kork. Den anvendes til opsætning af fx lister, paneler, stuk og knager. Den limer øjeblikkeligt og giver dig 5-10 minutter, hvor du kan justere opsætningen. 

Indeholder 200 ml. 

 

 


Vær opmærksom på:

Advarsel

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder konserveringsmiddel: Isothiazolinon blanding 3:1 (CIT/MIT). Kan udløse allergisk reaktion.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 200 ml
Type Montagelim
Mærke Pattex

Dokumentation