Pattex fugefrisker hvid 80 ml

Varenr.: 9047955

Pattex fugefrisker hvid 80 ml

Varenr.: 9047955
  • Pattex fugefrisker til genopfriskning af de gamle fuger
  • Kan bruges på fx badeværelset og i køkkenet
  • Fugefriskeren er hvid, og der er 80 ml i tuben, som rækker til cirka 5-7 meter
69.50

Varebeskrivelse

Få fugerne hvide igen med Pattex fugefrisker

Er fugerne på badeværelset eller i køkkenet ikke længere hvide? Så kan du nemt genopfriske dem med denne fugefrisker fra Pattex. Start med at rengøre fugen med en våd klud for at fjerne støv og snavs. Er der meget skimmel på fugen, kan du bruge en anti-skimmel-spray for at få den ren. Når fugen er ren, påfører du fugefriskeren ved hjælp af applikatoren, som automatisk udglatter fugen og får den til at se ud som ny. Derfor er det meget nemt at få et godt resultat.

Beskytter mod fugt og skimmel

Fugefriskeren beskytter mod fugt og skimmel, og fugefriskeren kan udsættes for vand allerede 6 timer efter påføring. Rengøring skal du dog vente med i 24 timer. Fugefriskeren har en god klæbeevne, og du kan derfor bruge den på mange forskellige overflader samt mange forskellige steder fx i bruseren, ved toilettet, i vaskerum, køkkener og mange andre steder, hvor fugerne trænger til at blive frisket op. Du får 80 ml i en tube, som rækker til cirka 5-7 meter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Brug øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 80 ml
Type Fugefrisker
Bruges til Opfriskning af fuger

Dokumentation