OMO Color vaskepulver 4,9 kg

Varenr.: 9048443

OMO Color vaskepulver 4,9 kg

Varenr.: 9048443
  • OMO Brilliant Color vaskepulver til kulørt tøj
  • Vasker rent og bevarer tøjets farver
  • Indeholder 4,9 kg
89.00

Varebeskrivelse

OMO vaskepulver til kulørt tøj

Med den høje kvalitet er OMO ét af de mest populære mærker indenfor vaskepulver, og uanset om du vælger vaskepulver eller en flydende udgave, får du rent tøj første gang. Der er 4,9 kg OMO Brilliant Color vaskepulver i pakken, som bruges til kulørt tøj. Ud over at vaske tøjet rent hjælper OMO Brilliant Color også med at bevare tøjets farver. 

 


Vær opmærksom på, at denne vare er faremærket:

Advarsel 
Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. R38 - Irriterer huden. R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

OMO_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 4,9 kg
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj

Dokumentation