Pavillon til Reden Aarhus 25. oktober 2019

støttet
/3

Reden Aarhus er et socialt tilbud til udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet i Aarhus. Vi har et dejligt være- og rådgivningstilbud i Sjællandsgade i Midtbyen, hvor der ligeledes er en mindre gårdhave tilknyttet. Kvinderne må kun ryge udendøres på et bænkesæt i haven, hvilket de egentlig er rigtig glade for. Men vind og vejr er nogen gange i vejen for at det er helt så hyggeligt at opholde sig derude. Kvinderne har derfor på et brugermøde spurgt medarbejderne om ikke der kunne laves et læskur eller anden form for overdække. Derfor har Reden nu også allieret sig med en gruppe frivillige ressourcer, til en arbejdweekend i slutningen af november 2019 , hvor der er planlagt både rengøring, malearbejde og forhåbentligt etableringen af en træpavillon på 3x4 meter i havens rygeområde. (se billeder) Til sommer vil vi så planlægge at forskønne området yderligere med potter og planter mv. Træpavillonen skal ligeledes have en forebyggende funktion, så der ikke ryges ved Redens indgangsparti/trappe, som er placeret under et halvtag og dermed i tørvejr. Men det er lige ud til fortorvet og udstiller ofte vores målgruppe for de forbipasserende. Ligesom det kan være svært at komme ind og ud, når der står flere. Men hvis vi kan skabe et bedre alternativ, vil rigtig mange helt sikkert benytte dette. Reden Aarhus er en privat NGO der drives af foreningen KFUK´s Sociale Arbejde. Reden Aarhus har årligt kontakt til mellem 170-200 kvinder, og tilbyder både socialrådgivning, bisidder, aktiviteter, værested, akut overnatning, mad, bad og vask mv.

Ønskede materialer
4 x Vnr.: 075075 0300 = 201,-
8 x Vnr.: 9049641 = 312,-
6 x Vnr.: 038057 036 = 162,-
40 x Vnr.: 019151 0180 = 1436,-
1 x Vnr.: 9030997 = 169,-
4 x Vnr.: 9038123 = 516,-
12 x Vnr.: 9052896 = 156,