Køb trygt dine julegaver hos os, vi bytter også i januar 2021 - husk blot kvitteringen

Elsø Bypark

/3

Der har i de senere år været en rigtig stor tilgang af børnefamilier i Elsø og efterspørgslen efter et fælles opholdssted, hvor børn og voksne på tværs af alder og køn har mulighed for at lege sammen, er steget i takt hermed. Vi har været så heldige at vores vandværk i byen har købt en grund, som nu er beliggenheden for vores Bypark. Vi har tidligere modtaget en donation i form af en stor legeplads, fra en nedlagt skole i Fredericia området, og legeområdet er over 3 weekender blevet delvist etableret af frivillige hænder i byen.

Vi er på nuværende tidspunkt gået i stå med etableringen. Vi har fået gravet ud, sat redskaberne op og støbt. Vi vil meget gerne have malet alle redskaberne, så vedligeholdet er i orden og børn og voksne kan komme i gang med at benytte parken. Planen er, at der på sigt skal etableres en mindre fodboldbane, en stor bålplads, måske et shelter, bord- bænkesæt til forældrene og handicapvenlige forhold og legeredskaber. Da Byparken skal være et offentligt tilgængeligt område.