Sag ved Forbrugerombudsmanden

21. december 2021

jem & fix er blevet idømt en bøde for at undlade at skrive, at der tillægges fragt ved køb på jem & fix’ webshop. Sagen handler egentlig om, hvornår kunderne skal gøres opmærksomme på, at fragt tillægges ved køb online. Forbrugerombudsmanden har med dommen ønsket at præcisere, at evt. fragt skal oplyses første gang kunden møder varen og prisen. jem & fix oplyste, at fragt ville blive tillagt ved onlinekøb på produktsiden, som man naturligt klikker ind på, når man vil vide mere om varen. Spørgsmålet var derfor ikke, at jem & fix havde undladt oplysninger om at fragt ville blive tillagt, men hvornår i købsprocessen oplysningen skulle gives.

jem & fix finder dommen og bøden urimelig af flere grunde:

Reglerne for onlinehandel er i vidt omfang skønsprægede og angiver ikke klare grænser for, nøjagtig hvornår prisoplysninger skal gives. Der er meget få retningslinjer, og de to interesseorganisationer, som jem & fix er medlem af, mente ikke, at jem & fix handlede i strid med reglerne.

Vildledende markedsføring kræver, at en gennemsnitsforbruger ikke kan afkode markedsføringen. jem & fix er af den opfattelse, at en gennemsnitsforbruger forventer, at der tillægges fragt, hvis der handles online og på den måde ønsker at tilkøbe den service, det er at få en vare leveret. jem & fix har modtaget én klage over fragt på online varer. Denne klage kom ikke fra en gennemsnitlig forbruger, men paradoksalt nok fra en erhvervsdrivende med egen webshop.

Sagen er tilbage fra 2017 og 2018. På daværende tidspunkt var det almindelig praksis at oplyse om fragt på varekortet/produktsiden, hvor produktoplysningerne normalt findes. jem & fix fik rådgivning fra to interesseorganisationer, der bekræftede, at det var i overensstemmelse med reglerne.

Efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden tilrettede jem & fix omgående hjemmesiden, så den kom i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens ønsker. Det fremgik herefter, at fragt tillægges på alle varer, der kan købes online.

Hvad der kan undre er, at Forbrugerombudsmanden i andre lignende sager har valgt at skelne mellem madvarer og andre varer ved online køb. I disse sager er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en gennemsnitsforbruger, ved køb af madvarer, må forvente, at fragt tillægges i modsætning til online køb af andre varer. Den sondring mellem varetyper er efter jem & fix´ opfattelse ikke logisk.

Det er dermed, efter jem & fix’ opfattelse, blevet væsentlig sværere for både forbrugere og erhvervsdrivende at navigere i reglerne for online handel.

jem & fix tager dommen til efterretning og betaler bøden på kr. 150.000. (Forbrugerombudsmanden lagde op til en bøde på min. kr. 400.000) jem & fix har fortsat den holdning, at den gennemsnitlige forbruger både kan gennemskue og forventer, at levering af en vare, eller andre former for service, ikke er en del af en vares pris, og at det vil være langt lettere at være forbruger, hvis reglerne praktiseres ens uanset varetyper.

Desuden efterlader dommen en række uafklarede spørgsmål.

Udgangspunktet er, at man ikke behøver at skrive "fragt tillægges", hvis man kan hente varen i butikkerne. Dette er efter jem & fix' opfattelse upræcist.

Forbrugerombudsmanden har præciseret, at det i den forbindelse ikke er nok med én fysisk butik i f.eks. Nordsjælland, da omkostningen for at køre f.eks. fra Vejle til Nordsjælland ikke giver mening. Men der er ingen retningslinjer for hvilke regler, der så gælder for antal butikker, geografisk placering osv.

Er det nok at skrive fri fragt for køb over f.eks. kr. 500,- med småt et eller andet sted på hjemmesidens forside?

jem & fix ønsker at kunne tilbyde kunderne markedets bedste priser. Vi forsøger at gøre det let at afkode vores priser og være ærlige. Vi har ikke sparbudskaber, førpriser, fler-styks-rabatter eller lignende. Vi har ikke open by night, Black Friday eller forskellige loyalitetsprogrammer. Prisen gælder for alle, uanset hvem du er eller hvor meget du køber. Samme pris gælder for køb online og i butikken. Køber du online, skal du betale fragt ud over varens pris for den service, det er at få en vare leveret. På den måde ved de kunder, der kommer i butikkerne, at de ikke indirekte betaler fragten for onlinekunderne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Administrerende direktør Claus Petersen på telefonnummer 7641 3500.

Skilt fra facaden på en jem & fix butik