Neutral storvask vaskepulver parfumefri 5,24 kg

Varenr.: 9059238

78,75/stk 15,03 pr. kg
  • Neutral storvask er universalvaskepulver til både koge- og kulørt vask
  • Den kan bruges til både vask, iblødsætning, pletfjerning og holder farverne klare
  • Fremstillet uden farvestoffer og parfume og uden optisk hvidt
  • Indeholder 5,24 kg

Neutral storvask vaskepulver til koge- og kulørt vask

Neutral storvask er universalvaskepulver, som kan bruges til både koge- og kulørt vask. Den kan bruges til vask og iblødsætning, fjerner pletter og holder farverne klare. Neutrals produkter er fremstillet uden farvestoffer og parfume, og vaskepulveret er uden optisk hvidt. Den er astma- og allergimærket og svanemærket.

Indeholder 5,24 kg.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.

P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Indhold 5,24 kg
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj