Myrespray 750 ml - Pest Stop

Varenr.: 9058134

189,00/stk 252,00 pr. ltr
  • Pest Stop myrespray bruges til at bekæmpe myrer og andet kryb og kravl i hjemmet
  • Den er klar til brug og med præcisionsdyse, som gør den velegnet til spotbehandling i fx revner og sprækker
  • Indeholder 750 ml

Pest Stop myrespray til at bekæmpe myrer

Pest Stop myrespray bruges til at bekæmpe myrer og andet kryb og kravl i hjemmet. Myresprayen er klar til brug, og den er med præcisionsdyse, så den er velegnet til spotbehandling. Det kan være ved fx revner og sprækker. Myresprayen sprøjtes direkte på insekterne og deres opholdssteder, og insekterne vil dø kort efter kontakt med midlet. 

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Undgå udledning til miljøet. (P273). Udslip opsamles. (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

 

Pest-Stop Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bekæmper Myrer