Myrepudder 250g – Kvit Flex

Varenr.: 9055474

Myrepudder 250g – Kvit Flex

Varenr.: 9055474
  • Kvit myrepudder er et effektivt og hurtigtvirkende middel mod myrer
  • Insektpudderet til myrer kan både bruges til udvanding og til at strø
  • Pudderet kan både anvendes ude og inde
  • Indeholder 250 gram, som rækker til ca. 10 m²
98.75

Varebeskrivelse

Myrepudder til ude og inde

Bliv kvit med myrerne ude og inde med denne myrepudder. Pudderet bekæmper effektivt myrer og kan både bruges til udvanding og til at strø ud.

Myrepudderet kan anvendes overalt - både inde og ude og det virker hurtigt og effektivt. Strø eller udvand myrepudderet der hvor insekterne er. Det kan være ved indgangshullet til myreboet eller langs soklen på huset for at undgå, at insekterne kommer ind.

Indeholder 250 gram, som rækker til ca. 10 m²

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på:

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P260 - Indånd ikke pulver, spray. P273 - Undgå udledning til miljøet. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendte affaldsbehandlingsanlæg.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 250 g
Bekæmper Myrer

Dokumentation