Montagelim quickfix 300 ml - Stabile

Varenr.: 9043189

29,95/stk 99,83 pr. ltr
  • Stabile montagelim quickfix limer hurtigt og effektiv uden brug af søm og skruer
  • Den kan anvendes på mange forskellige byggematerialer, og den har en god vedhæftning
  • Fugtbestandig og kan anvendes både ude og inde
  • Indeholder 300 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Montagelim quickfix 300 ml - Stabile

29,95 /stk

Fugepistol sammenklappelig - Stabile

34,50 /stk

Montagelim quickfix 300 ml - Stabile

29,95 /stk

Fugepistol sammenklappelig - Stabile

34,50 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

64,45 kr.

Stabile montagelim quickfix 300 ml

Stabile quickfix montagelim limer hurtigt og effektiv, uden der skal bruges søm og skruer. Den kan anvendes på en bred vifte af byggematerialer, og den er nem at påføre og har en god vedhæftning. Limen er fugtbestandig og kan bruges både inde og ude.

Indeholder 300 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan udløse allergisk reaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Kan forårsage organskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. 

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 300 ml
Type Montagelim
Mærke Stabile