Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Lugtfri petroleum 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049047

39,50/stk
  • Stabile lugtfri petroleum anvendes til afrensning af olie- og rustpletter fra fx cykel-, knallert- og motorcykelkæder
  • Den kan også bruges til polering af lakerede overflader
  • Der er 1 liter i beholderen

Lugtfri petroleum til afrensning af olie- og rustpletter

Stabile lugtfri petroleum anvendes blandt andet til afrensning af rustpletter og gammel olie fra cykel-, knallert- og motorcykelkæder. Lugtfri petroleum kan også anvendes til polering af lakerede overflader. Til polering af lakerede overflader bruges 1 liter lugtfri petroleum til 20 ml rå linolie, som smøres på overfladen og poleres efter med en blød klud eller tvist.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare!

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Fremkald IKKE opkastning. (P331). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Petroleum
Mærke Stabile