Luftfrisker til bilen - Autozone

Varenr.: 9052325

5,00/stk
 • Autozone luftfrisker giver en behagelig frisk duft i bilen
 • Trækkes gradvist ud af posen over et par uger
 • Skal hænge frit i bilen og placeres et sted, hvor den ikke generer førerens udsyn
 • Der er 3 forskellige udgaver med duft af hav, kirsebær eller ny bil
 • Bemærk: Luftfriskeren må ikke hvile på bilens interiør
 • Vi kan ikke garantere, at alle varianter er på lager i alle butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 26. feb 2020 21:21

Luftfrisker til bilen

Autozone luftfrisker til bilen giver en behagelig frisk duft. Luftfriskeren trækkes gradvist ud af posen over et par uger og afgiver duft, så der altid er en frisk duft i bilen. Den skal hænge frit i bilen og placeres et sted, hvor den ikke generer førerens udsyn.

Den findes i 3 forskellige udgaver med duft af hav, kirsebær eller ny bil.

Bemærk: Luftfriskeren må ikke hvile på bilens interiør, og undgå kontakt med andre genstande i bilen.

 

Vi kan ikke garantere, at alle varianter er på lager i alle butikker.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).

Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.(P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. (P362+P364). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

 

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Type Inde i bilen

Sammenlign produkter

Du kigger på

Luftfrisker til bilen - Autozone

Giver en behagelig duft. Vælg mellem 3 forskellige.

5,00 /stk

 • Type Inde i bilen
 • Dæk
 • Tragt
 • Parkeringsskive
 • Arbejdslampe
 • Tragt
 • WD-40
 • Bæltestrop
 • Bagagerem
 • Bilmåtte
 • Bagagerem
 • Sikkerhed
 • Tragt
 • Benzindunk
 • Låsespray
 • Parkeringsskive
 • Trafikalarm
 • Dugfjerner
 • Hjulkapsel
 • P-skive
 • Fladsikring
 • Adapter
 • Fladsikring
 • Starthjælp
 • WD-40
 • Dæk
 • Dæk
 • Motorcykellift
 • Dæk
 • Donkraft
 • Bilmåtte
 • Starthjælp
 • Dæk
 • Motorcykellift
 • Benzindunk
 • Hjulkapsel
 • Forrude
 • Sikkerhed
 • Starthjælp
 • Adapter
 • Isfjerner
 • Inde i bilen
 • Isfjerner
 • Donkraft
 • Værkstedskran
 • Parkeringsskive
 • Motorcykellift
 • Fladsikring
 • Benzindunk
 • Adapter