Loctite Super Glue Precision

Varenr.: 9512750

Loctite Super Glue Precision

Varenr.: 9512750
  • Loctite Super Glue Precision er en universallim, og denne Precision-udgave er med ekstra lang spids/dyse for præcis påføring
  • Den kan bruges til de fleste materialer som fx porcelæn, træ, papir og gummi
  • Limer i løbet af få sekunder og kan modstå stød og vand, så du kan komme det limede emne i opvaskemaskinen
  • Limen tørrer transparent op og giver en usynlig fuge
  • Indeholder 5 gram og er med unik hætte, som forhindrer limen i at tørre ud
24.50

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue universallim med præcisionsspids

Loctite Super Glue er en universallim, som kan bruges til limning af mange forskellige materialer. Den anbefales til porcelæn, metal, gummi, træ og papir, og den kan også bruges til plast undtagen PE (polyethylen) og PP (polypropylen). Dette er Precision-udgaven, som har en ekstra lang spids/dyse for præcis påføring, og til steder, der er svære at komme til. Til Loctite Super Glue Precision er der en unik hætte, som forhindrer, at limen tørrer i tuden, så den altid er klar til brug.

Loctite Super Glue Precision limer på få sekunder. Den er stødfast, kan klare tunge belastninger, og den er vandfast, så den kan tåle at komme i opvaskemaskinen. Det er praktisk, hvis du fx har limet en skål eller tallerken. Den kan tåle temperaturer fra -50°C til +120°C, dog ikke høje temperaturer i længere tid. Limen tørrer transparent op og giver en usynlig fuge.

Hvis du har fået limet hud sammen, skal du bruge sæbe, varmt vand og en stump kant som håndtaget på en teske til at få huden fra hinanden.

Indeholder 5 gram.

Sådan bruger du Loctite Super Glue Precision:

  1. Fladerne skal være rene, tørre og tætsluttende
  2. Tag hætten af ved at vride den med uret til den låser, og vrid herefter mod uret for at åbne
  3. Klem en lille dråbe ud på en af fladerne og tryk fladerne sammen, til limen holder
  4. Hætten sættes omgående på igen, og limen opbevares et køligt og tørt sted

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 gram
Mærke Loctite
Type Præcisionslim
Anvendelse Universal

Dokumentation