Loctite Super Glue Precision Max

Varenr.: 9039270

Loctite Super Glue Precision Max

Varenr.: 9039270
  • Loctite Super Glue Precision Max kan anvendes på mange forskellige overflader som fx porcelæn, metal, keramik og træ
  • Denne udgave hedder Precision Max, og applikatoren har en ekstra lang spids, som giver en maksimal præcision, når limen påføres
  • Gør det nemmere at påføre limen på svært tilgængelige steder
  • Limen tørrer gennemsigtigt op efter kort tid, og den er stødfast, vandfast og kan klare tunge belastninger
  • Stor flaske, der indeholder 10 gram
69.50

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Precision Max

Loctite Super Glue Precision Max kan bruges til de fleste overflader som fx porcelæn, metal, keramik, træ og papir. Det er en stærk universallim, som limer på få sekunder. Denne udgave af Loctite Super Glue hedder Precision Max og er med en ekstra lang spids, så det er nemmere at påføre limen på steder, der er svære at komme til. Den er også nemmere at påføre præcist. Flasken er desuden større end Precision-udgaven (varenr. 9512750) og indeholder 10 gram.

Loctite Super Glue Precision Max er stødfast og tåler tunge belastninger, ligesom den er vandfast, og dermed kan gå i opvaskemaskinen. Det er praktisk, hvis du har limet en skål eller tallerken. Limen er desuden varmebestandig fra -50° til +120°C, dog ikke ved vedvarende høje temperaturer. Den har en unik prop med anti-tilstopning, som forhindrer limen i at tørre i spidsen, så den altid er klar til brug.

Limen tørrer gennemsigtigt op og efterlader en usynlig fuge.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af damp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 10 gram
Mærke Loctite
Type Præcisionslim
Anvendelse Universal

Dokumentation