Loctite Super Glue Perfect Pen sekundlim

Varenr.: 9049353

Loctite Super Glue Perfect Pen sekundlim

Varenr.: 9049353
  • Loctite Super Glue Perfect Pen indeholder Loctites Super Glue lim, der er effektiv og hurtigtørrende
  • Med Perfect Pen applikatoren er det nem at påføre limen, og den er drypfri
  • Tørrer hurtigt og skaber en holdbar, usynlig limfuge på blot nogle få sekunder
  • Kan bruges på næsten alle materialer fx træ, læder, gummi, porcelæn og metal
  • Indeholder 3 gram
59.50

Varebeskrivelse

Hurtigttørrende lim fra Loctite

Loctite Super Glue Perfect Pen indeholder Loctites Super Glue lim, som er en effektiv sekundlim. Med Perfect Pen er limen blevet endnu nemmere at påføre. Applikator er i penneformat, så det føles som en blyant i hånden, når den skal bruges, og den har et blødt fingergreb af gummi. Du kan derfor meget enkelt og præcist påføre limen, og den skaber en holdbar, usynlig limfuge på blot nogle få sekunder. Sekundlimen er drypfri, hurtig og stærk.

Kan bruges på næsten alle materialer

Loctite Perfect Pen kan bruges på næsten alle materialer fx træ, læder, gummi, porcelæn, metal og plastik (undtagen polyethylen (PE), polypropylen (PP)), bilglas, polystyrenskum og syntetiske fibre). Den er uden opløsningsmiddel, tåler store belastninger og har en selvpunkterende hætte med anti-tilstopning. Der er 3 gram i tuben.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. 

P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 gram
Mærke Loctite
Type Sekundlim
Anvendelse Universal

Dokumentation