Loctite Super Glue Mini Trio

Varenr.: 9041314

Loctite Super Glue Mini Trio

Varenr.: 9041314
  • Loctite Super Glue Mini Trio indeholder 3 stk. små lim, som er nemme at have med, ligesom de kan bruges i hjemmet
  • Indeholder Loctite Super Glue, som er en hurtigttørrende universallim til mange overflader som fx træ, metal og porcelæn
  • Den tørrer transparent op og efterlader en gennemsigtig fuge
  • Indeholder 3 stk. lim med 1 gram i hver
29.50

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Mini Trio

Denne pakke indeholder 3 små Loctite Super Glue, så du altid har en universallim ved hånden, uanset om du er ude eller hjemme. Loctite Super Glue er en hurtigttørrende universallim, som kan bruges på de fleste overflader som fx træ, metal, plast, papir og porcelæn. Den tørrer på få sekunder, og limen er både stød- og vandfast. Den tåler at komme i opvaskemaskinen, hvis du har limet noget, der skal vaskes op. Limen kan tåle temperaturer fra -50°C til +120°C, dog ikke vedvarende høje temperaturer.

Loctite Super Glue tørrer transparent op. Dette er som sagt Mini Trio-udgaven, hvor der er 3 små lim i.

Indeholder 3 x 1 gram.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares 
utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 gram
Mærke Loctite
Type Sekundlim
Anvendelse Universal

Dokumentation