Loctite Super Glue All Plastics

Varenr.: 9028458

48,75/stk
  • Loctite Super Glue All Plastics er specielt udviklet til limning af alle typer plast selv polyetylen (PE), polypropylen (PP)
  • Det er et 2-delt limsystem med en aktivator, som påføres først, og efter 60 sekunder bruges limen til at lime overfladerne sammen
  • Limen tørrer efter få sekunder og bliver gennemsigtig, så den efterlader en usynlig fuge
  • Indeholder 2 gram + 4 ml

Loctite Super Glue All Plastics

Loctite Super Glue All Plastics er specielt udviklet til limning af alle typer plast. Den kan også bruges på plastmaterialer, der er svære at lime som polyetylen (PE), polypropylen (PP) og teflon. Limen består af 2 dele: En aktivator og en lim. Aktivatoren påføres først på begge overflader, der skal limes, og herefter venter du 60 sekunder, inden du kommer lim på den ene af overfladerne og trykker dem sammen. Limen tørrer efter få sekunder.

Når limen tørrer, giver den en usynlig fuge. Limens hætte sørger for, at den ikke tilstopper, så limen altid er klar til brug. 

Indeholder 2 gram + 4 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 
 

Loctite logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2 gram + 4 ml
Mærke Loctite
Anvendelse Plast
Type Sekundlim