Loctite Power Epoxy Universal mini

Varenr.: 9032601

Loctite Power Epoxy Universal mini

Varenr.: 9032601
  • Loctite Power Epoxy Universal er en stærk og hurtigttørrende epoxylim
  • Den kan bruges på de fleste overflader
  • Det er en to-komponent lim, som skal blandes før påføring
  • Den hærder efter 5 minutter og opnår fuld styrke efter 24 timer (op til 200 kg/cm²)
  • Limen tørrer transparent op
  • Dette er en miniudgave, der indeholder 6 ml (7 gram)
47.00

Varebeskrivelse

Loctite Power Epoxy Universal mini

Loctite Power Epoxy Universal er stærk og hurtigttørrende epoxylim, der er nem at bruge. Epoxylimen er en tokomponent lim, som skal blandes med den medfølgende spatel før påføring. Loctite Power Epoxy Universal er nemlig med dobbeltsprøjte med opdele limkomponenter.

Den kan bruges til mange forskellige overflader, fx træ, metal, sten og keramik. Med Loctite Power Epoxy Universal opnår du en hurtig epoxylimning med et godt resultat. Den hærder efter 5 minutter og har opnået fuld styrke efter 24 timer (op til 200 kg/cm²). Limen tørrer transparent op.

Dette er en mini udgave, der indeholder 6 ml (7 gram). Findes også i en større udgave (varenr. 9035796). 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 7 gram
Type Epoxylim
Mærke Loctite
Anvendelse Universal

Dokumentation