Loctite Power Epoxy Universal Instant Mix

Varenr.: 9035796

Loctite Power Epoxy Universal Instant Mix

Varenr.: 9035796
  • Loctite Power Epoxy Universal Instant Mix er en stærk og hurtigttørrende epoxylim, som kan bruges på de fleste overflader
  • Epoxylim er en tokomponent lim, men takket være dobbeltsprøjten slipper du for at blande limen - det sker automatisk i sprøjten, når du påfører limen
  • Den hærder efter 5 minutter og opnår fuld styrke efter 24 timer (op til 200 kg/cm²)
  • Limen tørrer transparent op
  • Dette er Instant Mix udgave, der indeholder 14 ml (16 gram)
75.00

Varebeskrivelse

Loctite Power Epoxy Universal Instant Mix

Loctite Power Epoxy Universal Instant Mix er en stærk epoxylim, som hærder op til en styrke på op til 200 kg/cm². Epoxylimen er en tokomponent lim, og med denne udgave slipper du for selv at blande komponenterne. Den har nemlig en dobbeltsprøjte, som doserer limkomponenterne direkte, når du bruger den.

Limen kan bruges til mange forskellige overflader fx træ, metal, sten og keramik. Den hærder efter 5 minutter og har opnået fuld styrke efter 24 timer. Den er gennemsigtig, når den er tør.

Dette er Instant Mix udgave, som indeholder 14 ml (16 gram). Den findes også i en mindre udgave (varenr. 9032601).

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 14 ml
Type Epoxylim
Mærke Loctite
Anvendelse Universal

Dokumentation