Kvit mod myrer til udvanding 1 kg

Varenr.: 9047072

Kvit mod myrer til udvanding 1 kg

Varenr.: 9047072
  • Kvit mod myrer til udvanding bekæmper myrer og er langtidsvirkende, så det holder myrerne væk
  • Det kan bruges i og omkring bygninger fx i udhuse, på terrassen, bede og langs soklen
  • Det virker både, hvis myrerne indtager det eller tager det med tilbage til boet - efter 1 måned er boet væk
  • Skader ikke græs og planter, og børn og husdyr kan være på arealet efter udtørring
  • Der er 1 kg i beholderen, som rækker til ca. 50 m²
174.00

Varebeskrivelse

Kvit mod myrer til udvanding

Kvit mod myrer bruges til at bekæmpe myrer og hele deres bo. Det er et langtidsvirkende myremiddel, der både kan udstrøes, udsprøjtes og udvandes. Kvit mod myrer er sukkerbaseret, og det virker ved, at myrerne enten æder det eller får det på sig og tager det med tilbage til myreboet. Det bruges i og omkring bygninger, hvor myrerne er fx udhuse, terrasser, bede, græsplæner, langs sokler og lignende steder. Det kan også bruges ved indgangene til myreboet.

Da Kvit mod myrer er langtidsvirkende, kan det bruges som en langtidsvirkende kontrol af myrerne, og det kan lægges ud som en barriere rundt om de områder, hvor myrerne ikke må komme ind. Kvit mod myrer skader ikke græs og planter, og børn og husdyr kan være på arealet efter udtørring. 

Der er 1 kg i beholderen.

Hvor bruges Kvit mod myrer?

Kvit mod myrer anvendes i og omkring bygninger, hvor myrerne færdes. Det kan være udhuse, terrasser, bede, græsplæner, langs sokler og lignende steder. 

Hvornår bruges det?

Det kan anvendes i april, men den mest optimale anvendelse er i maj til september. 

Hvordan bruges Kvit mod myrer?

Kvit mod myrer kan udstrøes, udsprøjtes og udvandes. 

Dosering

Udstrøning: Kvit mod myrer strøs direkte fra dåsen i et fint lag ca. 20 g/m². 

Udsprøjtning: Bland Kvit mod myrer med vand i en sprøjte. Der skal anvendes 100 gram til 1 liter vand, som rækker til ca. 5 m².

Udvanding: Bland 20 gram Kvit mod myrer i 1 liter vand i en vandkande. Der bruges 1 liter færdigblanding pr. m². 

1 kg rækker til ca. 50 m².

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P260 - Indånd ikke pulver, spray. P273 - Undgå udledning til miljøet. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendte affaldsbehandlingsanlæg.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 kg
Bekæmper Myrer