Kvit mod myrer 500 ml

Varenr.: 9028277

Kvit mod myrer 500 ml

Varenr.: 9028277
  • Kvit mod myrer er et bredtvirkende, vandbaseret middel mod både myrer, sølvfisk, møl, fluer m.m.
  • Klar-til-brug, virker hurtigt og har en langtidseffekt på 2-4 uger
  • 100% lugtfrit og kan anvendes både inde og ude
84.75

Varebeskrivelse

Kvit mod myrer – 500 ml

Kvit mod myrer er en klar-til-brug spray, som virker mod myrer, kakerlakker, lopper (ikke direkte på husdyr), væggelus, sølvfisk, ørentviste og andre krybende insekter, og den kan også bruges på visse flyvende insekter. Den kan bruges indendørs samt omkring huse og bygninger udendørs. 

Kvit mod myrer virker hurtigt, og den har samtidig en langtidsvirkende effekt på 2-4 uger alt efter overfladen, der er sprøjtet på. Den er lugtfri.

Der er 500 ml i sprayflasken.

Hvor bruges Kvit mod myrer?

Kan bruges inde samt ude omkring huse og bygninger. 

Hvornår bruges det?

Kvit mod myrer kan anvendes fra april til oktober.

Hvordan bruges det?

Sprayflasken omrystes før brug og sprøjtes direkte på insekterne med en afstand på 30 cm. Den kan også sprøjtes mod insekternes skjul, opholdssteder og gangstier. Er det fluer, der skal bekæmpes, sprøjtes direkte på fluen, når den fx er i vindueskarmen. Der kan genbehandles efter behov. 

Dosering

Der bruges 10 tryksprøjt pr. løbende meter svarende til, at der bruges 50 ml væske pr. m².

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P391 - Udslip opsamles. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

EUH208 - Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)(55965-84-9). Kan udløse allergisk reaktion.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Bekæmper Myrer