Kvit® A myre-sirup

Varenr.: 9049545

Kvit® A myre-sirup

Varenr.: 9049545
  • Kvit® A myre-sirup bruges til bekæmpelse af myrer og hele deres bo
  • Myre-sirup holder sig aktivt i 2 uger
  • 10 gram i tuben
108.00

Varebeskrivelse

Kvit® A myre-sirup til bekæmpelse af myrer

Kvit® A myre-sirup er en effektiv måde at bekæmpe myrer på. Du lægger små dråber af myre-sirup, hvor myrerne færdes, og de spiser det eller får det på sig og tager det med ned i myreboet, så hele boet bekæmpes. Myre-sirup holder sig aktivt i 2 uger, og myreboet er bekæmpet på mindre end en måned.

Der er 10 gram i tuben.

Hvor bruges myresirup?

Kvit A myre-sirup anvendes i og omkring bygninger. Bruges på ikkeabsorberende overflader, hvor myrerne er. 

Hvornår bruges det?

Myre-sirup er mest optimal at anvende fra april til september, men kan anvendes året rundt. 

Hvordan bruges det?

Der lægges små dråber af myre-sirup, hvor myrerne færdes. Den medfølgende doseringsspids monteres på tuben. Gentag påføring, hvis det er nødvendigt. 

Dosering

Der sættes små dråber/klatter med myre-sirup på ca. 1 cm i diameter med 1-3 meters mellemrum. Der er til ca. 30-35 påføringer i tuben.

 


Vær opmærksom på:

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarig virkninger.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P312 : I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 10 gram
Bekæmper Myrer