Koldaffedtning 1 liter - Autozone

Varenr.: 9065343

Koldaffedtning 1 liter - Autozone

Varenr.: 9065343
  • Koldaffedtning anvendes til affedtning, afsaltning og motorvask
  • Fjerner selv de mest genstridige fedt- og oliepletter
  • Effektiv i koldt vand
  • Indeholder 1 liter
49.95

Varebeskrivelse

Koldaffedtning 1 liter - Autozone

Autozone koldaffedtning er anvendelig til en række formål, herunder affedtning, afsaltning og motorvask. Med 1 liter i flasken har du nok til flere rengøringsopgaver. Koldaffedtning er designet til at tackle selv de mest genstridige fedt- og oliepletter. Den er ideel til brug på bilens motor eller andre maskindele, hvor ophobet fedt og snavs kan være en udfordring. Også i værkstedet eller garagen er koldaffedtning et nyttigt rengøringsmiddel for at holde områderne rene og velholdte. Dets effektivitet i koldt vand gør det til en nem og effektiv løsning.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 1 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare 
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH 066) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå udledning til miljøet. (P273) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 1 liter
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Koldaffedtning

Dokumentation