Kølervæske blå 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9044082

Kølervæske blå 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9044082
  • Kølervæske i blå, der beskytter kølesystemet og motoren mod korrosion og overophedning
  • Tilsat additiver der beskytter kølesystemet
  • Indeholder 2,5 liter
78.00

Varebeskrivelse

Kølervæske - Autozone

Beskytter kølesystemet og motoren mod korrosion og overophedning. Kan anvendes til biler med aluminiumstopstykker. Indeholder 2,5 liter

Blandingsforhold

1 liter kølervæske til 1 liter vand. Frostsikker til -38 grader. 
1 liter kølervæske til 2 liter vand. Frostsikker til -20 grader.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Farlig ved indtagelse. (H302)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge. (P301+P312) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. (P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2,5 liter
Mærke Autozone
Type Kølervæske

Dokumentation